CV

Samenvatting carrière
2011- heden Eigenaar Rob Aarts Consultancy
2007 – heden Technisch Project Manager / leider | Senior Architect / Consultant

Branche-kennis

 • Overheid en semi-overheid
 • Gezondheidszorg en welzijnszorg
 • Accountancy
 • Data / Telecommunicatie

Werkervaring

jun 2020 – heden Projectmanager ICT
Gemeente Uden / Landerd, Uden
Voor deze opdracht ben ik ingehuurd door de gemeente Uden & Landerd.
Technische Projectmanager voor Werkgroep Automatisering ten behoeve van
de herindeling van Gemeente Uden en Landerd.

 • Opstellen / bewaken budget
 • Opstellen A-plan

Technisch: Implementatie Microsoft 365, vervanging telefonie (MS-Teams), file
Server, print server, verbindingen, storage, firewalls, monitoring, 2FA, GGI
Netwerk / Veilig, opbouw Golden Image, GT mobiel, backup & Uitwijk.

dec 2018 – jun 2020 Technisch Project Manager / Architect
Gemeente Uden, Uden
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd door de gemeente Uden voor het
vernieuwen van infrastructuur. Tijdens deze opdracht heb ik hands-on
meegewerkt in de projectgroep.
Tevens was ik verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het
financiële budget voor deze opdracht.

 • Opzet en uitrol van Werkplek Concept
 • Ontwerp nieuwe omgeving.
 • Vervanging netwerk apparatuur
 • Upgrade Servers & clients
 • Vervanging SAN
 • Centralisatie werkplek omgeving (Windows 7 naar Citrix XenApp, XenServer)
 • Meewerkend voorman systeembeheer.

Technisch: Microsoft, Citrix, VMWare, IGEL, Ivanti, Pure Storage

mei 2018 – dec 2018 Senior Consultant
Amphia, Breda
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd door Centric ter ondersteuning van
werkzaamheden bij de uitrol van een Windows 10 werkplek met Ivanti
Automation en Workspace Control bij het Amphia ziekenhuis in Breda.

Technisch: Microsoft Windows 10, Citrix XenApp en XenDesktop, Ivanti
workspace en Automation VDI, FAT,Thin, Enterprise.

dec 2016 – mei 2018 Technisch Project Manager / leider / Consultant
GR ICT de Bevelanden, Goes
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd voor de technische begeleiding van het
ontwerp, configuratie en migratie naar een nieuwe centrale Windows 10
werkplek. Het golden image wordt hierbij automatisch uitgerold via Microsoft
MDT, WDS & RES Automation Manager (single touch).
Het betroft een migratie van Windows 7 naar Windows 10 waarbij de front-en
backend zijn vervangen voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord
Beveland en Reimerswaal.

Technisch: VMware ESX-vCenter, Horizon View 7, Windows 7, Windows 10,
RES ONE Suite (ROW, ROA, ROSS), Microsoft, Dell

dec 2016 – dec 2016 Senior Consultant
ROC De Leijgraaf, Veghel
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd door RES Software voor een
Healthcheck van een Workspace Manager Omgeving bij ROC de Leijgraaf.

nov 2016 – dec 2016 Senior Architect / Consultant
SSC-ICT, Zoetemeer
Tijdens de opdracht ben ik ingehuurd door RES Software als architect voor het
design van de digitale Workspace omgeving voor de nieuwe Digitale
Werkomgeving Rijk (DWR Next) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijk relaties.

Technisch: RES Workspace Manager, Enterprise, 25K user environment.

okt 2016 – nov 2016 Senior Consultant
GGZ Oost Brabant, Boekel
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd om een advies uit te werken
betreffende de vraag hoe ICT het verbruik van een aantal IT-componenten
geautomatiseerd kan monitoren en rapporteren aan de organisatie.
Een andere opdracht was het uitwerken van een advies betreffende de
mogelijke inzet van RES ONE Service Store. Doel is een betere ondersteuning
van de organisatie door in en uitstroom processen zoals het aanmaken van
accounts, e-mail adressen, toevoeging aan AD-groepen en het toekennen van
applicaties te automatiseren.

Technisch: Citrix, Microsoft, SQL Server, TOPdesk, Airwave, PRTG, Active
Directory, Active Directory Manager PLus, RES ONE Workspace, RES ONE
Service Store, RES ONE Automation Manager, SCCM, Infovista, Powershell.

aug 2016 – aug 2016 Senior Consultant
ProRail, Utrecht
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd door Microsoft voor een review van een
Workspace Management Tooling advies ten behoeve van een klant (ProRail)
van Microsoft.
Technisch: Enterprise omgeving.

mei 2016 – jun 2016 Senior Consultant
Stichting de Zorgboog , Bakel
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd voor een risico-analyse en advies
betreffende een vastgelopen infrastructuur project waarbij front-en backend
waren vervangen. In het advies zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor het
Hoofd ICT & Informatiemanagement.

Technisch: Windows Server, Windows 7 VMware Horizon View, VMware
Thinapp, vSphere, Fusion -IO (ioDrive2), RES ONE Suite (Automation Manager,
Workspace Manager en Service-Store), HP Zero Client, HP Hardware.

okt 2015 – apr 2016 Senior Consultant
IBM, Internationaal
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd voor de ondersteuning van RES ONE
Automation Manager. Het betrof een uitrol van een nieuw serverpark voor een
grote klant van IBM (Allianz) in de datacenters van IBM.
Het betrof een groot internationaal project.

Technisch: Enterprise omgeving, RES ONE Automation Manager, Windows,
Linux, IBM DB2.

mrt 2013 – jul 2015 Technisch Project Manager / leider | Architect
Gemeente Horst aan de Maas, Horst
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd voor de technische projectleiding en
het ontwerpvan een nieuw Werkplekconcept voor de organisatie. Het betrof
een project waarin de complete infrastructuur (front-en backend) is vervangen
door een projectteam van 9 personen.
Novell is vervangen door Windows waarbij de Workspace van een traditionele
desktop naar een centrale desktop (VDI) is gemigreerd. Hierbij zijn de PC’s
vervangen door zero clients. Na de uitrol heeft Microsoft Nederland interesse
getoond in het project en een reference case video opgenomen waarbij ik en
andere medewerkers zijn geïnterviewd.
Vooraf aan de uitrol van de nieuwe omgeving heb ik de technische
projectleiding betreffende de migratie van Microsoft Office XP naar Microsoft
Office 2010 uitgevoerd.
Na de uitrol van de nieuwe omgeving heb ik structuur en visie aangebracht in
de beheerstaken van de systeembeheerders. Ik heb diverse interne projecten
begeleid zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van de backup. Hierbij is er door mij
ook een IT-onderhoudsplan opgezet en afgestemd met de organisatie.
Tijdens mijn aanwezigheid op deze opdracht heb ik de afdeling I&A
vertegenwoordigd in de projectgroep ‘het nieuwe werken’ en trad ik op als
adviseur voor de interne teamleider I&A.

Technisch: Novell, Linux (RedHat), Cisco, Windows Server, Windows 7,
Windows 8.1, VMware Horizon View, ITIL, VMware Thinapp, vSphere, NVIDIA
Grid (K1), Fusion -IO, RES ONE Suite (Automation Manager, Workspace
Manager en Service-Store), RES VDX, HP Zero Client, DELL Hardware.

aug 2012 – feb 2013 Senior Consultant
Stichting de Zorgboog, Bakel
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd voor het ontwerp, implementatie en
configuratie van een nieuwe centrale RES ONE Workspace Manager omgeving.
Tijdens de uitrol heb ik het projectteam ondersteund met de migratie van
unmanaged naar managed Workspace omgeving.
Na de migratie heb ik de organisatie ondersteund bij het oplossen van
incidenten welke waren ontstaan doordat de applicaties onvoldoende waren
getest door de medewerkers. Ik had hierbij de leiding over een team
medewerkers dat zich specifiek bezig hield met het troubleshooten en oplossen
van deze incidenten.

Technisch: Windows Server, Windows 7 VMware Horizon View, VMware
Thinapp, vSphere, Fusion -IO, RES ONE Suite (Automation Manager,
Workspace Manager en Service-Store), HP Zero Client, HP Hardware.

jul 2012 – jul 2012 Solution Architect / Consultant
Gemeente Kapelle, Kapelle
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd voor het ontwerp, implementatie en
configuratie van een nieuwe centrale RES ONE Workspace Manager omgeving
waarbij de front-en backend zijn vervangen. Het betrof een migratie van een
unmanaged Windows 7 desktop Workspace naar een centraal managed
Workspace.
Tijdens deze implementatie heb ik gebruik gemaakt van de ‘RES Desktop
sampler’ om vooraf een duidelijk beeld te krijgen van de huidige decentrale ITomgeving.

Technisch: Desktop omgeving, RES ONE Workspace, RES ONE Automation
Manager, Windows Server 2008 R2, VMware vSphere, Windows XP.

feb 2012 – jun 2012 Technisch Project Manager / leider | Architect
GGZ Westelijk Noord-Brabant, Bergen op Zoom
Tijdens deze opdracht ben ik ingehuurd als technisch projectleider en senior
architect voor het design en uitrol van een nieuwe VDI werkplek met
gevirtualiseerde applicaties welke door Winvision als clouddienst werd
aangeboden uit een nieuw ingerichte private cloud infrastructuur.
Het betrof een migratie van een traditionele desktop omgeving naar een
centrale Windows 7 desktop (VDI). Het Serverpark GGZ is tijdens dit project
grotendeels verplaatst naar het datacenter van Winvision.

Technisch: VDI, Hyper-V (Cluster), Quest vWorkspace, Windows Server 2008
R2, Windows 7, SCVMM, SCCM, SCOM, FEP, App-V, SQL, Citrix, Exchange 2010, DELL Hardware.

Talen
Nederlands Moedertaal
Engels Vloeiend

Hobby’s en interesses
Fitness | Domotica | Formule 1 | Voetbalcoach

Certificaten
ITIL Foundation v3, behaald in 2017.
RES ONE Automation 2016, behaald in 2017.
MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, behaald in 2016.
ROWX2016: RES ONE Workspace 2016, behaald in 2016.
70-534: Architecting Microsoft Azure Solutions, behaald in 2016.
70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions, behaald in 2016.
RAMCP: RES Automation Manager 2014, behaald in 2014.
RITSCP: RES IT Store 2014 Certified Professional, behaald in 2014.
RWMCP: RES Workspace Manager 201 2, behaald in 2012.
RES Automation Manager 2011 Service Orchestration, behaald in 2012.
MCITP: Microsoft Virtualization Administrator on Server 2008 R2, behaald in 2012.
MCTS: Microsoft Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization, behaald in 2012.
MCTS: Microsoft Windows Server 2008 R2, Server Virtualization, behaald in 2011.
CCA: Citrix Xenapp 6, behaald in 2011.
RCT: RES Software RES Certified Trainer, behaald in 2010.
RPFCP2010:RES Workspace Manager 2010, behaald in 2010.
Presenteren met lef, gevolgd in 2009.
Overtuigen en profileren in gesprekken, gevolgd in 2009.
MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008, behaald in 2009.
MCTS: Windows Server 2008 Active Directory: Configuration, behaald in 2009.
MCTS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure: Configuration, behaald in 2009.
MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure: Configuration, behaald in 2009.
MCSE: Windows 2000, behaald in 2006.
MCSE Windows Server 2003, behaald in 2000.
MCSA: Windows Server 2003, behaald in 2004.
MCSA: Windows 2000, behaald in 2002.

Opleidingen
feb 2011 – okt 2019 IT-strategie en -Management (behaald)
RAC, Horst

Sociale media
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/robaarts
Website: http://www.robaarts.nl

Referenties
Referenties op aanvraag beschikbaar.